SIGNAL INTERFACE (SI)

El Signal Interface (SI) connecta el sistema CZone amb els sensors externs, alarmes i dispositius de commutació. El SI permet un funcionament intel·ligent i automatitzat dels circuits en funció de l'estat de l'entrada.

 

 

  • Accepta entrades de tipus interruptor tradicional que s'utilizen per controlar sortides
  • Accepta entrades d'interruptors per activar alarmes, ex. l'interruptor de flotador de nivell alt de l'aigua
  • Accepta entrades dels emissors dels tancs estàndard de la indústria (0-5V, 10-180 Ohm, 240-33 Ohm)
  • Accepta entrades de senyals de voltatge o resistència generals que es poden utilitzar per controlar les sortides o per mostrar una posició física, ex. una escotilla està parcialment oberta

 

Més informació