PARALLAMPS PER EMBARCACIONS

Protecció en alta mar

Les tempestes al mar són un dels fenòmens meteorològics més temuts pels navegants, els raigs causen nombrosos accidents en alta mar i també als ports. Quan un raig impacta en el pal d'un veler, l'energia busca el camí més curt per arribar a terra per mitjà de l'aigua. Al seu pas, el corrent del llamp genera efectes que destrueixen els equips electrònics, i pot arribar a causar fins i tot la perforació del casc, que es transforma en una via d'aigua. Durant la fracció de segons que dura la descàrrega del llamp, tota la tripulació està en risc de patir un xoc elèctric, els efectes poden anar des d'una simple descàrrega electrostàtica, fins a la mort per electrocució.

 

Són coneguts diversos sistemes de protecció del llamp, tots ells basats en la ionització passiva, solen ser elements acabats en punta o en forma de gerro multipunts. Aquests sistemes exciten, buscant la creació i captura del raig en el punt més alt de l'embarcació. Lamentablement amb aquests sistemes no és possible controlar l'energia de descàrrega de llamps, que pot causar efectes elèctrics que danyin l'electrònica, comunicacions o part elèctrica, o posar en perill la salut dels tripulants.

 

PODEM PROTEGIR DE FORMA SEGURA LA NOSTRA EMBARCACIÓ?

 

SI, podem evitar els riscos. La nova tecnologia de parallamps PDCE, està dissenyada per reduir el camp elèctric que s'acumula a l'atmosfera abans de la presència del llamp, el seu efecte redueix les possibilitats d'impacte de llamp en l'embarcació en un 100%. El seu principi de funcionament es basa en desionitzar l'aire perquè l'embarcació no pateixi un efecte elèctric d'alta tensió i no exciti la creació i captació del llamp, les seves característiques tècniques faciliten que durant una tempesta circulin corrents de molt baixa intensitat des del parallamps PDCE els elèctrodes de sacrifici.

 

Per a més informació visiti TECNO-PROTECT:   http://www.tecnoprotect.com/ca/productes-proteccio-externa/pdce-marine

PDCE MARINE

Sistema Captador Passiu de corrents electrostàtiques en temps, que les deriva a terra, el principi de funcionament està basat en equilibrar o compensar el camp elèctric variable existent en el seu entorn, evitant que es generi el traçador ascendent en el PDCE MARINE i en l'estructura que protegeix .

Eficàcia de protecció
100% de reducció d'impacte de llamps directes en l'estructura protegida. En efectes indirectes per sobretensions induïdes externes en l'estructura protegida, el PDCE Plus es comporta com un fusible tèrmic, absorbint part de l'energia del llamp en calor per fusió dels seus components.

Protector Electromagnètic
Sistema únic i eficaç per a la protecció de polsos electromagnètics externs (els minimitza entre un 60% a 90%).

Aplicacions
Sistema únic i eficaç per a la protecció d'estructures on el pes del dispositiu és important en la seva
instal·lació (Vaixells, etc.) i / o estructures de poca alçada (Catenàries de trens, etc.)

Tensió màxima de treball sense descàrrega de llamps
705.000 volts a un metre, d'acord a les proves de laboratori d'alta tensió.

 

 

SOL·LICITI PRESSUPOST AQUÍ

Voleu saber com funciona? Feu click aquí.

FITXA TÈCNICA Feu click aquí

 

 

Aquest parallamps es diferència dels altres sistemes, ja que es basa en prevenir, donar seguretat i protecció a persones, animals i instal·lacions. Funciona eliminant l'impacte directe del llamp i per tant el risc elèctric, els efectes electromagnètics (directes i indirectes) i els corrents de descàrrega del llamp per la instal·lació.

 

La nova tecnologia facilita crear un ambient elèctric equilibrat entre el terra i l'estructura que es vol protegir. Durant la tempesta apareix una diferència de potencial entre el núvol i el terra, apareixent càrregues que es concentren en els punts més predominants en el terra. El PDCE s'encarrega de transformar-les, a mesura que apareixen, en un petit corrent que es fuga pel cable del parallamps a la presa de terra.

 

 En definitiva, el PDCE és un elèctrode captador no polaritzat i passiu que s'utilitza com a mitjà col·lectiu de protecció per a qualssevol tipus d'estructura, tant en terra com al mar.

PARALLAMPS PER EMBARCACIONS